Ochrana osobních údajů

A) Jaké osobní údaje zpracováváme?


Zpracováváme následující osobní údaje:
a) kontaktní údaje v případě využití kontaktního formuláře na našem webu, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
b) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
c) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

B) Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu.

C) Využívání souborů cookie a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen, čísel a znaků, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
-  identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
-  zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
-  se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
-  evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.
Dále do vašeho zařízení:
ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
◦ sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
◦ zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
◦ přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu;
umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
◦ ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
◦ pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web. Pokud ukládání cookies nevypnete a budete po našem upozornění dále používat naše webové stránky (např. kliknete na odkaz, apod.), budeme mít za to, že s jejich využíváním souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím těchto funkcí ve vašem internetovém prohlížeči. Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
-  IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
-  MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti),
-  operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
-  prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
-  adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web .

D) Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
-  hodnocení návštěvnosti webu, zejména pro vylepšení webu a našich služeb; oprávněným zájmem je zde vyhodnocení návštěvnosti a funkčnosti a webových stránek a jejich rozvoj;
-  tvorby statistik, zejména pro sledování návštěvnosti webu a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde pořízení statistik souvisejících s využitím webových stránek a měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;
-  oslovení nových a stávajících zákazníků; oprávněným zájmem je zde pochopení potřeb vás jakožto potenciálních zákazníků a nabídnutí relevantních služeb;
-  ochrany vlastních práv a právních nároků, zejména pro předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; oprávněným zájmem je zde obstarání materiálu pro případné dokazování našich nároků a bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.
-  Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z vašeho zařízení. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

E) Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
-  vnitřních administrativních potřeb a evidence, zejména vyřízení vašich požadavků; oprávněným zájmem je zde poskytování zákaznické podpory;
-  tvorby statistik; naším oprávněným zájmem je zde evidence vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, a zlepšování našich služeb;
Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po uskutečnění komunikace. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

F) Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.
Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro námi stanovené účely.
Takovými zpracovateli jsou:
-  poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
-  provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google Analytics,
-  poskytovatelé komunikačních a chatovacích nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi.

G) Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, můžeme v souvislosti s plněním smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank či našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu či úspěšném provedení platby.

H) Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/

I) Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
-  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
-  odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
-  využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
-  domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
-  Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Právo na omezení zpracování . V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
-  popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
-  vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); -  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
-  vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole . Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.Právo na přenositelnost.
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytlia které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.
Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvodypro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

J) Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Právo na přístup

Aktuální kontaktní informace jsou
• E-mail: eric@dna-luxury.cz;
• Doručovací adresa: Eric Halada, Uruguayská 438/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.